लाजताना Lajtana Lyrics in Marathi | Latest Marathi Song 2021|

  • Audio Credits
  • Singer, Lyricist, Composer – Pushpak Pardeshi
  • Music Director, Producer & Programmer – Tejas Padave
  • Video Credits
  • Video Producer – Pavan Pritish Gavali, Nikhil Pramod Gholkar & Akshay Vinayak Chandane
  • Star Cast- Nitish Chavan & Shivani Baokar

Lajtana Lyrics in Marathi


किती राजरोस यावं तुला भेटण्या दुरून
किती लाजताना बघू तुला डोळे भरून
भारावून जोगी नाचतो तुला आठवता
सवाई चा सूर चुकतो चेहरा तो पाहता
लाजताना …लाजताना ….लाजताना II धृ II

अधरी खुलली लाली…उठली खळी गोऱ्या गाली.
नाजुक अशी तू हसली… झुलली बट डोळ्याखाली.
चांदणं उतरु आली…डुलली कानी तुझ्या बाली
अल्लड अशी तू सजली कसली दैना नवी झाली II १ II

कस्तुरी तुझी दरवळली.. .उरीं ओढ दाटली
पापणी डावी अडखळली…जिवा आस लागली.
बेमालूम धुंद नवी कोणती ही चढली
पदरा अडून मला तू जेव्हा दिसली II २ II
लाजताना …लाजताना….

हे भिरभिर मन उड वेल्हाळ
तुझ्या नजरेन होई घायाळ…ग घायाळ.
सुखावलं मन घाव झेलून..
धजावल पुन्हा लाज मारून…ग मारून

I hope all of you like and enjoy Lajatana lyrics . If you have any suggestion please contact us .

Thanku for visit. visit again .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*